Projekčný Ateliér
Ing. Miroslav Štefanovič

925 25 Hrubý Šúr 273
+421-903-436 152
stefanovic@stefanovic.sk

projektovanie:
 kompletné projektové dokumentácie na všetky typy stavieb
 stavebné konštrukcie,
zdravotechnika, inžinierske siete,
zariadenie veľkokuchýň a práčovní
*
koordinácia profesií
*

stavebný, technický a autorský dozor
*
inžinierska činnosť (vybavovanie povolení)